مشاوره رایگان: 09109107280

نقد و بررسی

سم قارچ کش توپاس

سم قارچ کش توپاس بهترین سم قارچ کش در گروه شیمیایی  تری ازول  برای ترمیم و از بین بردن سفیدک پودری گل برگ ها میوه های هسته دار انگور ها استفاده میشود سم از طریق برگه به ریشه ها و دیگر نقاط گیاه جذب شده و در مدت کوتاهی اثر میگذارد هم  سفیدک درختان را از بین برده و هم معالجه میکند زمان مصرف سم قارج کش توپاس به محض مشاهده سفیدک ها میباشد میتوانید با فاصله دو هفته دو مرتبه سم پاشی کنید به طور کلی از بین میروند