مشاوره رایگان: 09109107280

انواع سمپاش

فروش انواع سمپاش خانه و مزرعه 

 

 

مقدمه

استفاده نادرست از سم‏ها  و سم پاشی نادرست  می تواند اثرهاى نابودکننده‏اى در محیط زیست و محل کار و زندگی شما داشته باشد. به علاوه، موجب به هدر رفتن سرمایه و بى‏اثربودن سم پاشی مى‏شود.بنابراین مقوله ی سم پاشی نحوه انجام آن  از اهمیت به سزایی برخوردار است.

 

وسیله‏هاى لازم جهت یک سم پاشی اصولی عبارتنداز:

  1. سطل با گنجایش مورد نیاز(سم + مقدار آب ترکیبی)

  2. دستگاه سمپاش پشتى و یا دستی باتوجه به نوع و متراژ سم پاشی

  3. چوب به‏ هم‏زن

 

- آماده‏ سازى سمپاش:

ابتدا پمپ را از روى سمپاش درآورید. شیلنگ، پیچ و مهره را باز کنید. سپس هر چه در تانک سمپاش باقى مانده، خالى کنید و چند بار آن را با آب بشویید. سپس دوباره پمپ و قسمت‏هاى دیگر را در جاى خود بر روى سمپاش نصب کنید. از قرارگرفتن مناسب شیلنگ، لانس و نازل اطمینان پیدا کنید. همچنین پیچ و مهره را به خوبى سفت کنید.

- پرنمودن سمپاش با آب:

وقتى اطمینان پیدا کردید که قسمت‏هاى مختلف سمپاشى را خوب به هم وصل کرده‏اید، صافى موجود بر روى سوراخ ورودى آب را از نظر سالم‏ بودن بازرسى کنید. سپس  سم و آب را به نسبت های درست ترکیب و داخل سم پاش بریزید.

- پوشیدن روپوش ایمنى:

براى رعایت ایمنى، شما باید ابتدا روپوش و شلوار یکسره خود را بپوشید. سپس از کفش‏ها و دستکش‏هاى مربوط به این کار استفاده کنید. پس از آن که ماسک سالم را روى دهان و بینى قرار دادید، از کلاه و عینک مخصوص سمپاشى هم استفاده کنید.

 

- تنظیم فشار داخل سمپاش:

براى تنظیم فشار داخل تانک، سعى کنید با ضربه‏ هاى یکنواخت و پى‏درپى به تلمبه، فشار داخل سمپاش را بیشتر کنید. در هنگام تنظیم فشار، سوراخ‏ها و درزهاى مربوطه را بازرسى کنید تا از نشت نداشتن آنها اطمینان پیدا کنید.

- به دوش کشیدن سمپاش:

بندهاى چرمى حمایل سمپاش را ببندید. سپس سمپاش را به راحتى روى دوش خود قرار بدهید و آن را به اندازه مناسب براى خود سفت کنید.

- انجام سمپاشى آزمایشى

براى این کار، لانس را طورى در دست بگیرید که فاصله نازل، یعنى سر لانس از زمین حدود 30 سانتى‏متر باشد. سوراخ آن نیز به سمت پایین یعنى روبه زمین قرار بگیرد.

ضامن لانس را فشار دهید و ببینید که آیا قطره ‏هاى سم به هنگام خروج، خوب و مناسب هستند یا خیر.

اگر لازم بود، بازده سمپاش را با شل یا سفت ‏کردن سر لانس تنظیم کنید. اگر نازل بسته شد، یا گیر داشت، آن را تمیز کنید تا مشکل برطرف شود.

ثابت نگه داشتن فشار سمپاش:

هنگام سمپاشى، سعى کنید تلمبه ‏زنى را با ضربه‏ هاى ثابت و یکنواخت انجام دهید. وقتى محلول سم در سمپاش کم مى‏شود، باید سریع‏تر تلمبه بزنید.

- رعایت فاصله مناسب نازل سمپاش با محل مورد نظر:

هنگام سمپاشى، سعى کنید فاصله بین شکاف نازل با محل سم پاشی حدود 30 سانتى‏متر باشد.

- ثابت نگه داشتن سرعت راه رفتن سمپاش:

هنگام سمپاشى در مزرعه، کارگاه،کارخانه، انبارهاو ...... با یک سمپاش غیرموتورى پشتى، سرعت راه رفتن شما باید ثابت باشد. به علاوه، سر لانس را طورى هدایت کنید که شکاف نازل یا خروجى آن در موقعیت مناسب قرار بگیرد.

سم پاشی در مقیاس های کوچک:

جهت سم پاشی منازل تمامی دستوالعمل های فوق رعایت می گردد.اما سم پاشی در مقیاس کوچکتر  انجام می گردد،لذا میزان سم مصرفی و نحوه ترکیب آن با آب نیز متفاوت خواهد بود.

 

 

فیلتر