مشاوره رایگان: 09109107280

نقد و بررسی

کود پتاسیم fulimel k

کود فولیامل محصول شرکت اکین تاریم بودهبا دارا بودن درصد بالای پتاسیم محلول توانایی بالایی در رفع نیاز پتاسیم گیاهان در مراحل رشد را دارد این کود در فعال کردن انزیم ها تنظیمات روزانه فتوسنز رشد و تقویت گیاه ها و میوه ها انتقال قند و ... تاثیر زیادی دارد