مشاوره رایگان: 09109107280

نقد و بررسی

کود Protient K-Humate

کود کاهیومات نوعی تنظیم کننده رشد گیاه میباشد استرس ناشی از نامنظم بودن ابیاری را از بین میبرد تنفس خاک را افزایش میدهد مقاومت گیاه را به تنش گرمایی افزایش میدهد PH خاک را تنظیم کرده و مواد مغذی را برای خاک به شکلی قابل جذب برای گیاهدر اختیار قرار میدهد ویتامین گیاه را افزایش میدهد