مشاوره رایگان: 09109107280

نقد و بررسی

کود مایع omex (bio 20 gold)

این کود تمام مواد غذایی مورد نیاز گیاهان را دارد. ویژگی های منحصر به فردی در مقایسه با سایر کودهای شیمیایی دارد. اما مهم ترین ویژگی این محصول اثرگذاری سریع آن است. کود مایع omex ر ریشه گیاه و ساقه های زیرزمینی آن تاثیر زیادی خواهد داشت برای همین  بسیار مورد توجه کشاورزان و باغداران قرار گرفته است قابلیت سریع جذب مواد غذایی توسط گیاه وقابلیت حل کود در اب و .... از خاصیت های ان است