مشاوره رایگان: 09109107280

نقد و بررسی

سم قارچ کش rally wp 25 fungsite

وقتی که برگ ها شروع به ریختن سوخت و یا روی ان ها لکه هایی مشاهده کردید شروع به استفاده از سم میکنید به سیب ها گوجه فرنگی و بیشتر سبزیجات میتوانید سم پاشی کنید