مشاوره رایگان: 09109107280

نقد و بررسی

کود اکوسول (Ekosol)

کود اکوسول محصول شرکت اکین تاریم است بهترین کود ترکیه دارای درصد بالایی از پتاسیم تنها کودی است که توانایی افزایش اندازه میوه و بهتر کردن و افزایش کیفیت میوه قبل از برداشت رادارد ازمایش های انجام شده روی اکوسول بهترین نتیجه ها در افزایش کیفیت و اندازه گوجه فرنگی را نشان میدهد افزایش قابلیت ماندگاری و انبارداری و افزایش کیفیت و رنگ میوه ها و ... از خصوصیات کود اکوسول است