مشاوره رایگان: 09109107280

نقد و بررسی

کود اکو اسید

کود اکو اسید محصول شرکت اکین تاریم یک ترکیب دو منظوره اطلاح کننده خاک و کود دارای بهترین فرمول برای شرایط خاک ها ایران میباشد درصد بالای فسفر موجود در کود اکو اسید ان را تبدبل به بهترین ترکیب موجود برای اولین ابیاری فصل برای درختان میوه مخصصا پسته میکند کود اکو اسید به تحریک ریشه زایی میکند کاهش شوری خاک و افزایش گل دهی و ... میشود در گیاهان زراعی به میزان 5 الی 10 لیتر هکتار در درختان میوه 20 لیتر در هکتار استفاده میشود

اکواسید یک ترکیب دو منظوره (اصلاح‌کننده خاک/کود) فرموله شده برای شرایط خاک¬های کشاورزی ایران می¬باشد. درصد بالای فسفر موجود در اکو اسید آن را تبدیل به ترکیبی مناسب برای استفاده در اولین آبیاری فصل در درختان میوه و خصوصاً پسته کرده است. اسیدیته پایین و درصد فسفر بالا به تحریک ریشه‌زایی و کاهش غلظت نمک در منطقه ریزوسفر کمک زیادی می‌کند. وجود فسفر بالا علاوه بر تحریک ریشه‌زایی کمک شایانی به گلدهی خواهد کرد.

تنظیم pH خاک

مهیاکردن شرایط جذب عناصر غذایی برای گیاهان

افزایش کارایی و جذب سایر کودها

کاهش شوری خاک

افزایش رشد ریشه‌های مویرگی

افزایش گلدهی با تأمین فسفر موردنیاز گیاهان

کود دارای بهترین فرمول برای شرایط خاک های ایران می باشد فسفر موجود در کود اکو اسید ان را تبدیل به بهترین ترکیب موجود برای اولین ابیاری فصلی برای درختان میوه مخصوصا پسته می کند

تگ ها: