مشاوره رایگان: 09109107280

نقد و بررسی

سم افت کش دیازینون

نام مشترک آفت کش های ارگانوفسفره است که برای کنترل حشرات در خاک، روی گیاهان زینتی، میوه و سبزیجات استفاده می شود این سم افت کش بسیار مهم و قوی بین خریداران میباشد این سم بی رنگ و بدون بو میباشد این حشره کش نفوذی بوده و برای حشراتی که داخل قسمت های چوبی نشده گیاهان زندگی می کنند به خصوص در مورد حشراتی که باعث پیچیدگی برگ می شوند و یا گال ایجاد می کنند، موثر است. این سم جهت کنترل بیشتر حشرات در روی گیاهان مختلف مثل درختان مرکبات انگور ذیتون چای غلات و... قابل استفاده است علاوه بر این سم دیازونین بر روی مگس ها قارچ خوراکی موثر است و برای پرندگان اثر دور کنندگی دارد