مشاوره رایگان: 09109107280

نقد و بررسی

سم حشره کش سایپرمترین

استفاده از سم سایپرمترین برای درخت به از بین بردن شب پره‌ها و حشرات جونده در سیب و پنبه اثر زیای دارد  اثر سریع، پایدار و بسیار موثری این سم دارد بدون بو بدون رنگ و بدو ضرر به انسان و حیوانات خانگی است سایپرمترین دوام و ماندگاری زیادی رو ی گیاهان دارد و میتولند در برابر حمله افات تا مدت زیادی جلوگیری کندهنگام استفاده از سم سایپرمترین برای درخت توجه داشته باشید که اثر آن به میزان پوشش سم پاشی روی درخت ابستگی دارد