مشاوره رایگان: 09109107280

نقد و بررسی

کود ترکیبی Protient B.O.Zn 

 این کود حاوی روی و بر می باشد روی ماده اصلی سازنده اسید آمینه تریپتوفان و هورمون اکسین می باشد, در متابولیسم ازت, تشکیل رنگدانه, عطر و طعم محصول و سنتز ویتامین C نقش مهمی دارد این کود موجب افزایش گل در گیاه می شود. و چون ایین کود حاوی بر  و روی میباشد باعث افزایش کیفیت میوه میشود]