مشاوره رایگان: 09109107280

نقد و بررسی

 کود k- humitech

در سبزیجات گوجه فرنگی فلفل بادمجان هندوانه در روش کود ابیاری در زمان قبل از کاشت به میران 2.5 تا 3 کیلو گرم در هکتار و در روش محلول پاشی 15 تا 20 روز بعد از کاشت به میزان 200 تا 500 گرم در هزار لیتر اب قابل مصرف میباشدکود کی هیومی تک یک تنظیم کننده رشد گیاه بوده و قابل حل در اب میباشد خاک را بهبود بخیده و باعث افزایش تهویه خاک میشود و ظرفیت نگهداری اب در خاک را افزایش میدهد