مشاوره رایگان: 09109107280

نقد و بررسی

مورچه کش انت کیلر

سم مورچه کش انت کیلر بدون بو و بدون رنگ بوده بدون ضرر به انسان ها و حیوانات خانگی میباشد سم مورچه انت کیلر را میتوان بدون تخلیه خانه و یا شستوشوی وسیله ها سمپاشی کرد سم مورچه کش انت کیلر محصول بایر المان میباشد سم مورچه کش انت کیلر را میتوان در داخل و یا خارج از خانه و یا در باغ رستوران ها و مدارس و ... سمپاشی کرد سم مورچه کش انت کیلر دارای ماندگاری بالایی است سم مورچه کش انت کیلر به راحتی به کوتیکول های مورچه ها جذب میشود و در کلونی به دیگر مورچه ها نیز اثر کرده و همه را نابود میکند سم مورچه کش انت کیلر در مدت کوتاهی اثرگذار میباشد در ساخت سم ضد مورچه انت کیلر از چند نوع آفت کش بسیار قوی چون تریکوسن، اتوفن، پرمکترین استفاده شده است سم انت کیلر موثرترین سم در از بین بردن مورچه ها میباشدزیرا هم مورچه ها و هم لارو و تخم انها را از بین میبرد.