مشاوره رایگان: 09109107280

نقد و بررسی

مورچه کش انت کیلر

سم مورچه کش انت کیلر بدون بو و بدون رنگ بوده بدون ضرر به انسان ها و حیوانات خانگی میباشد سم مورچه انت کیلر را میتوان بدون تخلیه خانه و یا شستوشوی وسیله ها سمپاشی کرد سم مورچه کش انت کیلر محصول بایر المان میباشد سم مورچه کش انت کیلر را میتوان در داخل و یا خارج از خانه و یا در باغ رستوران ها و مدارس و ... سمپاشی کرد سم مورچه کش انت کیلر دارای ماندگاری بالایی است سم مورچه کش انت کیلر به راحتی به کوتیکول های مورچه ها جذب میشود و در کلونی به دیگر مورچه ها نیز اثر کرده و همه را نابود میکند سم مورچه کش انت کیلر در مدت کوتاهی اثرگذار میباشد